Timebestilling -sommer 2022

Vår online tjeneste for timebestilling vil ikke være tilgjengelig fom. sommerukene . 26 tom. uke 32. Kontoret er betjent i disse ukene og timebestilling gjøres pr telefon eller oppmøte.