Nyheter

VI HAR BEGYNNT COVID VAKSINASJON  DOSE 3 FOR GRUPPEN 45-65 ÅR

Fullvaksinerte (dose 1 og dose 2) som har hatt Covid behøver ikke dose 3

Det må ha gått 4 1/2 mnd. Fra  du fikk dose 2.

Du må utsette vaksinasjonen( du vil få tilbud senere) dersom:

  • du har feber, akutt luftveissymptomer
  • Du er i karantene, eller isolasjon.
  • Venter på svar på Covidtest

Systemet vårt har dessverre ikke oversikt om du har hatt Covid nylig – så vi beklager om du har fått innkallelse!!

Dersom du ønsker annen vaksine ( Pfizer) takker du nei hos oss, og venter på tilbud fra  bydelen/kommunen. Mulig du kan velge hvilken vaksine du ønsker der

Viktig informasjon

Legekontoret 28.08.2020

Informasjon om Koronavirus

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Du finner svar på mange spørsmål på ta koronasjekken

Dersom du ikke finner svar på viktige spørsmål, kan du også ringe FHIs informasjonstelefonen på 815 55 015.

Det er selvsagt viktig at du tar kontakt om du har sykdom som ikke har noe med smitte eller korona å gjøre, og vi ønsker for å sørge for at du som har kronisk sykdom fremdeles skal få den oppfølgingen og hjelpen du trenger.

  • Kontakt oss helst digitalt om det ikke haster
  • Ring oss på telefon 22 90 26 26 .
  • Ved mistanke om akutt, alvorlig sykdom ring legevakt på 116 117.
  • Ved akutt nød eller fare for liv og helse - ring medisinsk nødtelefon 113.

Mer informasjon om koronavirus:

HelseNorge.no | Hvordan forebygge smitte | Områder med spredning | Sykepenger under koronapandemien

Corona virus information

If you are potentially infected, in quarantine, are at risk of infection, or have respiratory symptoms, please contact us before you visit our premises.

You can find answers to many questions at take the corona check

If you do not find answers to important questions, you can also call the FHI information phone on 815 55 015.

Of course, it is important that you contact us if you have a disease that is unrelated to the corona virus, and we want to make sure that if you suffer a chronic illness that you will still get the follow-up and help you need.

  • Contact us digitally if it is not urgent, you can also call us on 22 90 26 26 .
  • If acute, serious illness is suspected, please call an emergency room on 116 117.
  • In case of emergency or danger to life and health - call the emergency medical number113.

Useful links

HelseNorge.no | How to Prevent Infection | Areas affected | Sick leave during the Covid-19 pandemic