Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 26.05.2021

Ferieavikling sommer 2021

Lege Anders Østrem har ferie uke fom. uke 26 tom. uke 31

Lege Akif Abbas  har ferie fom uke 28 tom uke 29, tilgjengelig for E-konsultasjon i denne perioden.

Lege Hektor Fosse  (fastlegevikar for Terese Liadal ) har ferie fom. uke 26 tom. uke 27

Lege Vy Phan (fastlegevikar for Nina Wiggen) har ferie fom. uke 30 tom. uke 31.


Fornyelse av resepter bør fornyes i god tid før legen din går i ferie. Fornyelse av resepter kan ta inntil en uke under ferieaviklingen.