Nyheter

VI HAR BEGYNNT COVID VAKSINASJON  DOSE 3 FOR GRUPPEN 45-65 ÅR

Fullvaksinerte (dose 1 og dose 2) som har hatt Covid behøver ikke dose 3

Det må ha gått 4 1/2 mnd. Fra  du fikk dose 2.

Du må utsette vaksinasjonen( du vil få tilbud senere) dersom:

  • du har feber, akutt luftveissymptomer
  • Du er i karantene, eller isolasjon.
  • Venter på svar på Covidtest

Systemet vårt har dessverre ikke oversikt om du har hatt Covid nylig – så vi beklager om du har fått innkallelse!!

Dersom du ønsker annen vaksine ( Pfizer) takker du nei hos oss, og venter på tilbud fra  bydelen/kommunen. Mulig du kan velge hvilken vaksine du ønsker der

Legekontoret 11.06.2021

Primærhelseteam - noe for deg?

Primærhelseteam – noe for deg?

Gransdalen legesenter er med i et prosjekt opprettet av Helsedirektoratet for å forbedre helsetilbudet til deg som pasient.

I tillegg til leger og helsesekretærer er det ansatt 2 sykepleiere, slik at vi jobber mer teambasert og med bedre tid og tilgjengelighet for deg.

Sykepleierne tilbyr egne konsultasjoner til deg med:

• psykiske utfordringer

• kronisk sykdom ,som:

- diabetes

- KOLS

- astma

• behov for hjemmebesøk

• behov for kostholdsveiledning

• behov for kurs i yoga/stressmestring

• andre helseutfordringer

Ta kontakt hvis du vil du vite mer eller lurer på noe.

Lisa Korsgren (psykiatrisk sykepleier ) mobil: 466 24 761

Ingunn Løfaldli (sykepleier)  mobil: 934 99250