Legekontoret 11.06.2021

Primærhelseteam - noe for deg?

Primærhelseteam – noe for deg?

Gransdalen legesenter er med i et prosjekt opprettet av Helsedirektoratet for å forbedre helsetilbudet til deg som pasient.

I tillegg til leger og helsesekretærer er det ansatt 2 sykepleiere, slik at vi jobber mer teambasert og med bedre tid og tilgjengelighet for deg.

Sykepleierne tilbyr egne konsultasjoner til deg med:

• psykiske utfordringer

• kronisk sykdom ,som:

- diabetes

- KOLS

- astma

• behov for hjemmebesøk

• behov for kostholdsveiledning

• behov for kurs i yoga/stressmestring

• andre helseutfordringer

Ta kontakt hvis du vil du vite mer eller lurer på noe.

Lisa Korsgren (psykiatrisk sykepleier ) mobil: 466 24 761

Ingunn Løfaldli (sykepleier)  mobil: 934 99250